Obtinerea si schimbarea pasaportului in 2012

Ai avut un pasaport si e pe cale sa expire in curand ? Ei bine, am cateva sfaturi pentru cei care vor sa isi schimbe pasaportul in acest an.

Ce este un pasaport ?

Paşaportul face dovada identităţii şi cetăţeniei titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional de călători. În străinătate, paşaportul dă dreptul titularului la asistenţă şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României. Paşaportul este proprietatea statului român.

Cui i se elibereaza pasaportul si in ce conditii ?

Pasaportul se elibereaza persoanelor care au implinit varsta de 18 ani,adica au capacitate deplina de exercitiu,insa pot fi eliberate si copiilor minori care vor fi trecuti astfel in pasaprtul unuia dintre parinti sau in amandurora.Mai mult, includerea minorilor în paşapoartele părinţilor odată cu emiterea paşapoartelor acestora, este scutită de plata taxelor consulare. În cazul includerii ulterior eliberării paşapoartelor părinţilor, taxele sunt următoarele:
– 3 LEI – taxa consulară – pentru titularul paşaportului
– 3 LEI – includerea – pentru fiecare minor ce urmează a fi inclus.

Un pasaport se poate elibera in maxim 20 de zile lucrătoare,insa in regim de urgenţă, se poate elibera in 48 de ore, cu plata corespunzătoare a tarifului suplimentar de 100 RON. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă se depun la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

Acte necesare eliberare pasaport

Documentele de mai jos sunt necesare atat pentru cei care doresc eliberarea unui pasaport nou,cat si pentru cei care doresc sa-l schimbe.

 • Formulare de cerere (completate de mana,preferabil cu culoare neagra,cu majuscule)
 • Buletin de identitate,avind inscris in mod obligatoriu codul numeric personal si xerox(numai in
  partile ce contin datele de identitate,fotografia si mentiunile privind domiciliul si resedinta)
 • Certificatul de nastere in original si copie xerox
 • Chitantele privind achitarea taxelor legale de emitere a pasaportului:
  – taxa reprezentand costul pasaportului si al operatiunilor de emitere in valoare de 64,20 RON, in contul R.A.A.P.P.S. – la CEC
  – taxa consulara in valoare de 32 RON
 • Fotografiile se realizeaza la ghiseul unde se depun actele pentru eliberarea pasaportului.
 • Pasaportul detinut anterior – daca ai
 • In cazul schimbarii numelui ,cele trei situatii posibile sunt:
  – certificat de casatorie
  – hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila (divort)
  – decizie administrativa(schimbare nume la cerere)
Valabilitatea paşapoartelor simple

 • 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 14 si 25 de ani;
 • 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani

Acte necesare pentru schimbarea pasaportului

– cererea tip model nr.1;
– actul de identitate ( carte de identitate, sau buletin de identitate, sau carte de identitate provizorie- insotita de certificatul de nastere), in original si copie xerox;
– chitantele privind achitarea taxelor de emitere-32 lei RON+64,2 lei RON
– pasaportul anterior, daca solicitantul a mai detinut;

Numai cartea de identitate provizorie va fi insotita de certificatul de nastere in original si copie xerox.

In situatia in care, la depunerea documentelor necesare eliberarii unui pasaport se solicita si includerea minorului (sau minorilor) o data cu emiterea pasaportului, se anexeaza aceleasi acte, dar includerea este scutita de plata taxelor, in plus se anexeaza copia xerox si originalul certificatului de nastere al minorului ( minorilor) si declaratia celuilalt parinte .

Termen eliberare pentru schimbarea pasaportului:

7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în regim normal
2 ore lucrătoare de la data depunerii cererii, în regim de urgenţă, cu plata unui tarif suplimentar de 100 RON

Termenul de solutionare a cererilor de eliberare a pasapoartelor cu plata tarifului suplimentar de 100 lei (RON) este de la data depunerii cererii.

Valabilitate pasapoarte:

3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani
5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani
10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani

Eliberarea pasaportului in cazuri speciale

1. Depunerea cererii de eliberare a unui nou pasaport de catre o terţă persoană

Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată in tară de notarul public, iar in străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

In acest caz, cererile vor fi insotite de următoarele documente:

– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate al titularului, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este insotită de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentării buletinului de identitate sau cărtii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
– dovada achitării taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 lei RON (315.000 lei ROL) – taxa consulară;
• 64,20 lei RON (642.000 lei ROL) – costul pasaportului;
– pasaportul anterior, dacă este cazul;
– procura specială, autentificată in tară de notarul public, iar in străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
– 2 foto color (dimensiune 3,5 X 4,5 cm) ale titularului. In cazul procurilor autentificate in străinătate, una dintre fotografii va fi aplicată pe procură sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmată de functionarul consular, prin semnătură si stampilă;
– actul de identitate, aflat in termen de valabilitate, al mandatarului, original si copie xerox.

In situatia depunerii cererilor prin procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in străinătate, copiile documentelor mentionate, respectiv actul de identitate si pasaportul titularului, se certifică de către functionarul consular, nefiind in acest caz necesară prezentarea lor in original.

2. Eliberarea pasaportului in caz de furt, pierdere, deteriorare sau distrugere

– cerere tip
– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este insotită de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentării buletinului de identitate sau cărtii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
– dovada achitării taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 lei RON (315.000 lei ROL) – taxa consulară;
• 64,20 lei RON (642.000 lei ROL) – costul pasaportului;

Foarte important!

Pierderea pasaportului se declară de titular la cea mai apropiată unitate de politie sau la autoritatea care l-a eliberat, cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pasaport, situatie in care titularului va declara pe propria răspundere imprejurările producerii evenimentului.

In cazul declarării furtului pasaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de politie. In cazul declarării furtului pasaportului simplu in străinătate, adeverinta va fi insotită si de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.

In cazul distrugerii pasaportului simplu, se va prezenta pasaportul distrus sau deteriorate sau fragmente din acesta, cu conditia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

3. Obtinerea pasaportului de catre minorii cu varsta de peste 14 ani

Cererea pentru paşaportul simplu vor fi insotite de următoarele documente:

– cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este insotită de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentării cărtii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
– dovada achitării taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 lei RON (315.000 lei ROL) – taxa consulară;
• 64,20 lei RON (642.000 lei ROL) – costul pasaportului;
– pasaportul anterior, dacă este cazul;
– declaratia ambilor părinti, a părintelui supravietuitor, a părintelui căruia i-a fost incredintat minorul prin hotărare judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport simplu pentru minor;
– certificatul de deces, hotărarea judecătorească de incredintare a minorului rămasă definitivă si irevocabilă, in original si copie xerox, in cazul in care se prezintă doar declaratia unuia dintre părinti.

Declaratiile privind acordul cu privire la eliberarea pasaportului simplu pentru minor pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezintă si actele de identitate valabile ale părintilor, in original si copie xerox.

Declaratiile pot fi autentificate in tară de notarul public, iar in străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, precum si in fata autoritătilor străine, acestea din urmă trebuind să indeplinească conditiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961.

In cazul declaratiilor autentificate de autoritătile străine, care indeplinesc conditiile de supralegalizare prevăzute de lege sau au aplicată apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atat originalul, cat si o traducere legalizată.

4. Obtinerea pasaportului de minorii cu varsta sub 14 ani

Cererile care privesc includerea in pasapoartele ambilor părinti sau in pasaportul unuia dintre acestia vor fi insotite de următoarele documente:
– certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;
– declaratia celuilalt părinte prin care isi exprimă acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotărarea judecătorească de incredintare a minorului rămasă definitivă si irevocabilă, in original si copie xerox;
– actele de identitate ale părintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox;

In cazul includerii ulterior eliberării ulterior eliberării pasapoartelor părintilor, taxele sunt următoarele:
• 3 lei RON (30.000 lei ROL) – taxa consulară;
• 3 lei RON (30.000 lei ROL) – includerea;

Declaratiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezintă si actele de identitate valabile ale părintilor, in original si copie xerox.

Declaratiile pot fi autentificate in tară de notarul public, iar in străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in străinătate, precum si in fata autoritătilor străine, acestea din urmă trebuind să indeplinească conditiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961

Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu pentru minorul care nu a implinit varsta de 14 ani se formulează de către ambii părinti, de părintele supravietuitor, de părintele căruia i-a fost incredintat minorul prin hotărare judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinti atunci cand este imputernicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată in tară de notarul public, iar in străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, ori cand există acordul scris al acestuia, autentificat in aceleasi conditii.

Atunci cand, din motive obiective, nici unul dintre părinti nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate de o persoană imputernicită de către părinti prin procură specială, autentificată in tară de notarul public, iar in străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

Prezenta parintilor la ghiseul SEIP e obligatorie. Hotararea nr.556/2006 privind stabilirea datei la care se elibereaza pasapoartele simple temporare,precum si a formie si continutului acestora.3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani;

Cam atat trebuie sa stiti despre cum trebuie sa obtineti si sa schimbati pasapoarte. Este destul de stufos materialul, dar necesar pentru a putea sa aveti un pasaport.

Ti-a placut acest articol ? Ajuta si pe altii sa il gaseasca folosind linkurile de social media de deasupra comentariilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *